Velkommen

RegresjonsAkademiet

 

Workshops

Temareiser til inn- og utland

Utdannelse til regresjonsterapeut

Terapier som hjelper deg videre i livet

  • Regresjons terapi, nåværende og tidligere liv
  • Spirituell regresjon – livet mellom livene
  • The journey
  • Hypnoterapi
  • Transe healing/kanalisering
  • Rensing av energifeltet ditt for fremmede energiformer, tanker, følelser og jordbundne energier
Boken kan bestilles hos Anne Bodil Røsvik, mobil 92240422