Therapies

Her finner du en oversikt over de ulike terapiformene

  • Regresjonsterapi – blokkeringer fra dette og/eller tidligere liv

I en dypt avslappet tilstand får du kontakt med gamle minner. Opplevelser som har skapt blokkeringer.

Renser energifeltet ditt
Gir deg trygghet til å lytte til din egen sannhet
Ta valg som er rett for deg
Endre tanke- følelses- og handlingsmønster
Stå i kraften din
Ta tilbake kontrollen i ditt eget liv

Gangen i regresjonsterapien er;
Overgang til hendelser i nåværende eller tidligere liv
Gå inn i viktige hendelser som bør transformeres
Overgangen fra det fysiske livet til sjeleverden
Møter og transformasjoner i sjeleverden
Tilbake til det tidligere livet/hendelser med ny kraft og innsikt
Frem i tid til ditt nåværende liv og hva du vil skape fremover

 

Spirituell regresjion – livet mellan liven

Sjelens vandring mellan två inkarnasjoner gjer svar på hur du lever ditt liv i dag.

Möt sjelegrupper, vegledare, Dom eldre och mycket mer

 

Resan

Gå inn i kjensla- och fysiska minnen som du behöver gje slepp på.

Passar ochså bra för barn från 6-7 års ålder

 

Hypnoterapi

I en djup anslapnad tilstånd endrar du mönster och fobier

Sluta röka, fobi for att flyga, sosial ångest, låg sälvkjänsla, alla typer av rädsler

Få mer kraft för att möte livets utmaningar. Stå i din egen kraft

 

Healing

Healing er overföring av en ren och kraftfull energi som renar, balanserar och fyller opp .