Terapiene

  • Regresjonsterapi – blokkeringer fra dette og/eller tidligere liv

I en dypt avslappet tilstand får du kontakt med gamle minner. Opplevelser som har skapt blokkeringer. Disse hindrer deg fra å stå i kraften din.

 

 

 

Spirituell regresstion – livet mellan liven

Sjelens vandring mellan två inkarnasjoner gjer svar på hur du lever ditt liv i dag.

Möt sjelegrupper, vegledare, Dom eldre och mycket mer

 

Resan

Gå inn i kjensla- och fysiska minnen som du behöver gje slepp på.

Passar ochså bra för barn från 6-7 års ålder

 

Hypnoterapi

I en djup anslapnad tilstånd endrar du mönster och fobier

Sluta röka, fobi for att flyga, sosial ångest, låg sälvkjänsla, alla typer av rädsler

Få mer kraft för att möte livets utmaningar. Stå i din egen kraft

 

Healing

Healing er overföring av en ren och kraftfull energi som renar, balanserar och fyller opp .